A Covid által okozott 3 éves kihagyás után a Pozsonyi Casino megtartotta 2022.10.8-án 21. közgyűlését, s bár gyér érdeklődés mellett, de megtárgyalta és jóváhagyta a szükséges előterjesztéseket és dokumentumokat, módosította az Alapszabályt és megválasztotta a következő évre a választmányt. Az Alapszabály módosított változata a honlapunkon elérhető. A régi-új választmány tagjai lettek (abc-sorrendben): Frideczky János, Flórián László, Gabron Éva, Matus Árpád, Mészáros Mária, Nagy Ildikó, Ozogány Márta, Papánek János és Urbán Éva. A választmány a közgyűlés befejezése után meg is tartotta (az Alapszabály által előírt) első gyűlését, amelyen megtárgyalta a választások eredményeit és vázolta a következő hetekre várható programokat

Ezidén huszonnegyedik éve jövünk össze, hogy megtárgyaljuk az egyesületünk (egyletünk) közös ügyeit, eltekintve az utolsó évektől, amikor a járvány miatt ezt sajnos személyesen nem tudtuk megtenni. Az évi közgyűlés a mi Pozsonyi Casinónk életében egy nagyon fontos ügy, mely a Casinónk életképességéről vall.

Tovább Frideczky János levelére

A Pozsonyi Casino az 1837. évi alapítása óta kialakult hagyományokra támaszkodik. Célja a társadalmi élet fölpezsdítése, a tudomány népszerűsítése, a kulturális értékek ápolása.

Magyar Örökség Díj

Frideczky János és a Pozsonyi Casino 2008-ban Magyar Örökség Díjat kapott.

Megváltozott a Casino számlaszáma. A tagdíjat ezentúl a következő bankszámlára kell utalni: SK29 7500 0000 0040 2994 0475. A Casino OTP-számlája hamarosan megszűnik, ezért kérjük a Casino-tagokat, ezt a fontos információt tartsák szem előtt. Megváltozott a Pozsonyi Casino csengője: ezentúl a kapubejárónál felszerelt új, digitális csengőn a 100-as kódot kell beütni (háznagyi) vagy a 001-eset (konyhai) és a kódolás után a kis csengő-ikont megnyomni az eddigi PC jelzésű csengő helyett.

A Pozsonyi Casino tevékenységéről évkönyvek is is szólnak. A 2001-es Pozsonyi Casino Évkönyv legfontosabb cikkei fotók és illusztrációk nélkül itt a honlapunkon is elérhető.