2024. februári programok

Pozsonyi Casino – Klarissza (Klariská) utca 7.
A PC kedden és csütörtökön 16,00-tól 20,00-ig, üzemel
Telefon: 0905-543-650
Kérjük a PC digitális kapucsengőt használni
 
2024. február 1., csütörtök, 17:00
Mivel közeledik a Casino bálja, különlegesen fontos részünkre gyakorolni a kissé elfelejtett táncok lépéseit, megmozgatni a végtagjainkat. Gál Éva szakavatott vezetésével ezt könnyen meg is tehetjük, anélkül, hogy feleslegesen sokat tébláboljunk és hadonásszunk. Csak el kell ma jönnünk.
Műsorfelelős: Gál Éva
Háznagy: Matus Árpád
 
2024. február 6., kedd, 17:00
Ma Dunajszky Géza vezetésével egy történelemórán vehetünk részt. A meghurcolt és elfelejtett Babos László költő életéről és munkásságáról szól a mai előadás, utána megnézhető és megvehető az előadó frissen megjelent kötete. 
Műsorfelelős: Flórián László
 Háznagy: Szabó Zsuzsa
 
2024. február 8., csütörtök, 17:00
Mivel két nap múlva újra bálozunk a Casinóban, ki kell használnunk ezt a délutánt a bál előkészítésére. Ezidén is közös igyekezettel díszítjük fel az egylet helyiségeit, vidám hangulatban, szorgalmasan és ízlésesen. Így készítjük elő egy sikeres bál feltételeit.
Egyben felhívjuk a Casino tagjait, hogy tomboladíjakat a bálra már most hozzanak.
Músorfelelősök: a Casino tagjai
Háznagy: Tóth Valéria
 
2024. február 10., szombat
A mi Casinónkban ma áll a bál: 2024. február 10-én farsangi bált rendezünk, 17 órai kezdettel. A belépődíj (vacsora + zene) 15 euró, jelentkezni Urban Évánál lehet. A jó hangulatról Méry Lajos gondoskodik, a finom falatokról Pali és Dodi. A kis álarcot, az elfelejtett tomboladíjat és a jó hangulatot a szórakozni vágyók hozzák magukkal. Mindenkit szeretettel vár a Casino választmánya.
 
2024. február 13., kedd, 17:00
Aki már bír állni a lábán és járni, jól teszi, ha eljön a pihentető filmvetítésre, ahol nem kell állni és táncolni, hanem csak élvezni és hallgatni a gyönyörű melódiákat és látványokat. A külön ez alkalomra megrendelt film címét a faliújságon/hirdetőtáblán tesszük közzé, ahogy megérkezik.
Műsor- és vetítésfelelős: Piros László
 Háznagy: Gál Éva
 
2024. február 15., csütörtök, 17:00
Elkezdődött a nagyböjt és biztosan jót tesz nekünk elmélyülni a klasszikus zene hangulatában. Ezt ma lehetővé teszik a tehetséges és közkedvelt Kálmán-műhely tagjai. Ki ne ismerné Kálmánt, a karnagyot, fiát és menyét, Bálintot és Orsolyát, de velük van a következő generáció két tagja is, Gergely és Ágoston. A műsorszámokat a helyszínen ismertetik ők maguk.
Műsorfelelős: Frideczky János 
Háznagy: Ozogány Márta
 
2024. február 20., kedd, 17:00
Immár hatodik éve jelenik meg rendszeresen a Magyar7 c. felvidéki magyar hetilap. Ennek a sikernek és nívónak minálunk se párja, se elődje nincs. Ma megtudjuk mindennek a titkait Molnár Judit főszerkesztőtől, aki eleget tett meghívásunknak, és akitől minden közelebbit megkérdezhetünk.
Műsorvezető: Frideczky János
Háznagy: Papánek Erzsébet
 
2024. február 22., csütörtök, 16:00 (!)  KÖZGYŰLÉS
Az egyletünk szabályos működéséhez föltétlenül szükséges évente megtartani egy közgyűlést. Ezennel pótolnunk kell a tavalyi évet és egyben megtartani az idei közgyűlést is az Alapszabályunk értelmében. A tagjainknak lehetősége nyílik elmondani tanácsaikat és panaszaikat, előterjeszteni a javaslataikat, megválasztani az új választmányt és ellenőrző bizottságot, s mindent megtárgyalni az elnökkel és választmány többi tagjaival. 
Tegyünk meg közösen mindent azért, hogy Casinónk fejlődjön és gyarapodjon!
 
2024. február 27., kedd, 17:00
Megjött az ideje annak, hogy megtudjuk Frideczky Jánostól, hogy mindaz, ami itt van, hogyan, mikor és miért jött – Isten segítségével – létre. Az előadás képanyagok kíséretével válik mindenki számára érthetővé és élvezhetővé.
Műsorfelelős: Frideczky János
Háznagy: Papánek János
 
2024. február 29., csütörtök, 17:00
A mai napon újból a zenekedvelő tagság fog találkozni, hogy közösen énekeljenek a tagok Méry Lajossal.
Háznagy: Gál Éva