Mi a Pozsonyi Casino?

A Pozsonyi Casino régi hagyományokra támaszkodik, amelyek 1837-évi alapítása óta kialakultak. Olyan polgári társulás, amely önkéntes alapon működik. Elsőrendű célja a társadalmi élet föllendítése és a kultúra terjesztése. Közép-európai humán hagyományaink azok, amelyek tevékenységének határait megszabják. Fontos alkotóeleme az összetartozás ápolása, a történelem ismerete, különös tekintettel városunk gazdag múltjára. Programja ezekre a célokra van elsőrendű tekintettel. Ez természetesen nem zárja ki, hogy ne figyeljünk oda más, a tagságot is érdeklő témákra. Ide tartoznak a politikai vonatkozású témák is, hiszen ezeket aligha volna lehetséges a történelemtől elkülöníteni, ám a PC ezzel együtt politika-mentes tevékenységet folytat.

A Casino újraalakítása után rövidesen kiderült, hogy olyan társulást sikerült föléleszteni, amely a pozsonyiakat, elsősorban a Pozsonyban élő magyarság széles köreit szólította meg. A megnyitáson a vártnál többen jelentek meg. Meglehet, az elején sok érdeklődőt a kíváncsiság csalogatott a Pozsonyi Casinóba, ám a következő hetek az alapvető célkitűzéseket igazolták. Bizonyossá vált, hogy sokan szükségét érezték annak, amit a Pozsonyi Casino nyújtani tud: az együttlét örömét, a kölcsönös megismerést, a régi barátságok és ismeretségek fölélesztését és elmélyítését, a hagyományok ápolását, az új ismeretek bővülésével a látóhatár kiszélesítését, s mindezt hozzáférhető módon, hiszen a tagdíjon kívül egyéb kiadással nem jár.

Sok remek előadás hangzott el kiváló szakemberek jóvoltából. Hagyományápoló előadásainkat különösen idősebb tagjaink hallgatták örömmel, hiszen gyakran olyan eseményekről esett szó, amelyeket maguk is megéltek, vagy szülőik, nagyszülőik elbeszéléséből ismertek. Fiatalabb tagjaink, illetve városunk újabb lakói számára is élményszámba mentek ezek az előadások, mivel nekik ez egy új, ismeretlen világ fölfedezését jelentette.

A Pozsonyi Casino számára mindig nagy öröm és megtiszteltetés, ha jeles, ismert személyiségek látogatnak el tagjai közé. Ilyen volt a dr. Rajter Lajos tanár úrral, a kiváló karmesterrel és zeneszerzővel, Faludy Györggyel, a nagyszerű költővel való beszélgetés és sorolhatnánk tovább. Nagy visszhangja van a szűk szakmai előadásoknak is, mint például Agócs Zoltán mérnök előadása a hídépítés kérdéseiről stb.

Nagy sikerrel jártak a különböző kiállítások, mint például Nagy József festőművész jubileumi kiállítása, vagy akár M. Nagy László fotókiállítása. A PC tevékenységében igyekszik megemlékezni történelmünk jeles képviselőiről, akik nagyot, érdemlegeset alkottak. Érdekes színfolt a PC programjában a zenei tárgyú programok, mint pl. a zenével összekötött előadás Albrecht Sándorról, Bartók Béláról vagy fényképkiállítással egybekötött megemlékezés Rajter Lajos tiszteletbeli tagunk halálának első évfordulóján stb.

A program rendszeres részét alkotják a filmvetítések, s újabban a közös kirándulások is. A PC-nek gazdag könyvtára van, különösképpen értékesek azok a könyvek, amelyek a régi, 1945-ben felső hatalommal megszüntetett Casino könyvtárából származnak. A PC keretében különböző asztaltársaságok is kialakultak, ahol a baráti társalgáson túl ki-ki megtalálhatja saját érdeklődési körét. Ennek köszönhetően igen kellemes hangulat alakult ki, a tagok saját bevallásuk szerint nagyon szívesen járnak a Pozsonyi Casinóba, hiszen jól, otthonosan érzik ott magukat. Szórakoznak, művelődnek, a rendelkezésre álló konyha ízes ételeket kínál. Egyre többen itt rendezik családi összejöveteleiket, osztálytalálkozót stb.