PC – közelmúlt

Hangulatos nyári délután a Pozsonyi Casino udvarán 2002. június 5-én, amikor Pomogáts Béla előadását hallgattuk meg. Az irodalomtörténészt Cselényi László költő mutatta be.

Miután 1945 tavaszán a régi Pozsonyi Casinót a történelmi események sodrában erőszakkal megszüntették, a Casino egyre inkább már csak az idősebbek halványuló emlékévé vált. Utolsó életjelére tiszteletbeli tagunk, dr. Bertha Géza hívta föl figyelmünket: egy meghívó szerint ugyanis 1945. március 28-ra hívták össze a rendes közgyűlést, de ez valószínűleg már nem jött össze, hiszen alig néhány nappal később már Pozsonyban voltak az oroszok és a Kassai Kormányprogram, majd később a hírhedt Beneš-dekrétumok értelmében egy ilyen szervezet számára nem volt hely. Ezen a kommunizmus meddő építgetése sem változtatott, csupán egyenruhában járhattunk és gondolkodhattunk.

Új lehetőséget az a váltás hozott, amely 1989-ben átrajzolta Kelet-Európa politikai térképét. Még tíz évnek kellett eltelnie, hogy a helyzet kissé kitisztuljon, s beérjenek az emlékezet mélyén szunnyadó gondolatok. „1999. március 28-án történt valami…”, olvashatjuk a Pozsonyi Casino „újkori” történetének első évkönyvében. Ekkor jött ugyanis össze az a társaság, amely Frideczky János ötletét, a Pozsonyi Casino újraélesztését magáévá tette és lefektette azokat az alapokat, amelyeken új útra indult a pozsonyi magyarság társasági élete.

A különböző ágas-bogas szervezési és hivatalos ügyek elintézése után 1999. szeptember 9-én aztán megnyílhatott a Nester-házban a Pozsonyi Casino, mégpedig a vártnál nagyobb sikerrel. Nyilvánvaló volt: Frideczky János gondolata rátapintott arra, ami mintha a levegőben lett volna, aminek szükségét nyilván sokan érezték, csak nem fogalmazódott meg bennük. Az előkészítő bizottság nagy gonddal, körültekintően mérlegelte a lehetőségeket, hiszen arról volt szó, hogy a régi kaszinó hagyományait kövessük más körülmények között, egy teljesen más világban a huszadik század alkonyán. Az első hónapok próbamenete után hamarosan kialakultak azok a tevékenységi formák, amelyek beváltak, s máig jól működnek.

1999. december 2-án jött össze az első közgyűlés, amely megválasztotta a választmányt. Ez intézi a PC ügyeit, ez állítja össze a havi programot — egyébként a tagság hathatós segítségével, hiszen sok ötlet, javaslat éppen tőle származik. A tagság soraiból kerülnek elő a napi háznagyok is, akiknek feladata, hogy a PC mindennapi élete gördülékeny, problémamentes legyen, hogy minden nap legyen a kaszinóban valaki, aki tulajdonképpen a választmányt képviseli, a fölmerülő gondokat megoldja, vagy az illetékes helyre továbbítja. Ez az aktív tagság egyik formája, hiszen az alapszabály értelmében minden tagnak nemcsak joga, hanem kötelessége is hozzájárulni a PC sikeres működéséhez.

A Pozsonyi Casino tevékenységének fontos részét képezik a különböző kiállítások. Termeinkben rendeztük 2001. március 8-án Nagy József képzőművész jubileumi kiállítását, ahol Ozsvald Árpád költő méltatta a festő munkásságát.

Hamarosan kialakult a program struktúrája. Ez igen változatos, bár a hangsúly elsősorban a különböző témájú előadásokon van. Ezek keretében azonban voltak beszélgetések, könyvbemutatók, s egyes könyvkiadóink bemutatkozása. Külön említést érdemel a PC Mozgóképszínháza, ahol elsősorban régi magyar filmeket vetítünk. Nagy visszhangja van a Ki mit tud? szellemi barangolásnak Pozsony utcáin. Ortvay segítségével tagjaink fölidézik a múltat, fölelevenítik régi emlékeiket. Ebbe a témakörbe tartoznak a Pozsony múltját idéző előadások, amelyekből több a PC 2002-es évkönyvében is megtalálható. Kellemes társasági élményben részesülnek a kirándulások résztvevői. A cél itt is ugyanaz: kellemes, ismert társasággal új dolgokat látni, megismerni, vagy akár újralátogatni. Ilyen volt például a Századfordító magyarok kiállítás megtekintése Budapesten, vagy akár a Tihanyi Apátság megtekintése, ahol Korzenszky Richárd apát volt kedves vendéglátónk. Értékes kiállítások is részét képezik a PC tevékenységének: Szabó Gyula műveiből, előadással gazdagított kiállítás, M. Nagy László vagy Könözsi István fotókiállítása, dr. Rajter Lajos tiszteletbeli tagunk életét bemutató, előadással és zenével tarkított fényképkiállítása, stb. Igen jól sikerültek farsangi báljaink, valamint a Pozsonyi Casino újraalapítása évfordulójának megünneplése, nevezetesen 2002. szeptember 7-én, amikor egyúttal a PC megalapításának 165. évfordulójáról is megemlékeztünk. Egyébként a PC tevékenységéről bővebben a 2001-es évkönyv oldalain, illetve a múlt programjaiban lehet informálódni.

A Pozsonyi Casino tagjai azonban nemcsak a programok miatt járnak a kaszinóba. Akik azelőtt kávéházakban találkoztak, hogy elbeszélgessenek, megtárgyalják ügyeiket, most ide jönnek, e meghitt, kellemes környezetbe. Egyelőre még nem büszkélkedhetünk olyan kiemelkedő eredménnyel, miként azt példaként szoktuk emlegetni, hogy ugyanis a Pozsony – Nagyszombat – Szered útvonalú lóvasút ötlete a régi kaszinóban született, de ki tudná előre megjósolni, előrelátni, milyen ötletek, gondolatok bölcsője a mai PC? Itt, mondhatni, mindenki mindenkit ismer, tudja, mire számíthat. A rendelkezésre álló konyha pedig még kellemesebbé teszi az ittlétet. A fogyasztáson és a minimális összeggel meghatározott tagsági illetéken kívül a gazdag könyvtár, az előadások és egyáltalán minden rendezvény (a kirándulásokon is csak a közlekedéssel járó kiadásokat kell megfizetni) a tagok számára ingyen áll rendelkezésre. Ugyanakkor aki csak teheti, szintén térítésmentesen járul hozzá a kaszinó életéhez: minden funkció tiszteletbeli, s ezt vendégeink, előadóink is respektálják. Olyan hely tehát a Pozsonyi Casino, ahova nem csupán érdemes eljárni, de ahova a tagok, amennyire azt idejük megengedi, szívesen eljárnak: igaz otthonra találtak itt.

Rendkívüli érdeklődés követte dr. Miroslav Kusý professzor Natio hungarica című előadását 2002. március 19-én.