Aich Péter a szlovák-magyar kapcsolatok alakulásáról

A szlovák-magyar kapcsolatok alakulásáról Aich Péter előadása következett április 30-án. A két nemzet közt több súrlódási pont is akad, miközben mindkét nemzet igyekszik a másikat hibáztatni, így a kapcsolatok a mai napig problémásak, mutatott rá az előadó, aki pedagógus, szerkesztő, író.

Tovább

Dr.Kiss Erikával a PC-ben

Akik eljöttek árprilis 23-án a Casinóba, rendkívül színvonalas és tartalmas előadásnak lehettek tanúi: Dr.Kiss Erika a Magyar Nemzeti Mózeumból a felvidéki ötvösművészetről adott kitűnő áttekintést, külön figyelemmel a füleki úrvacsorai kannára, amelyet a közelmúltban sikerült megszerezni.

A PC vendége volt Haľko József püspök úr

Közeleg a húsvét, így a Casino vendége volt Haľko József püspök úr, aki érdekfeszítő és tartalmas előadást tartott a húsvéti szimbólumokról, valamint válaszolt a jelenlévő Casino-tagok és vendégeik kiegészítő kérdéseire is.

Tovább

A a Selye János Egyetem történetéről a Casinoban

Március 5-én a Selye János Egyetem rövid történetét, hivatását, munkásságát és terveit ismerhettük meg Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. rektor helyettes előadásából,
kérdésekre adott válaszaiból.

Tovább

Frideczky János előadása

Frideczky János képanyagokkal kísért élvezetes előadásában megtudhattuk február 27-én, hogyan sikerült újjáépíteni a PC-nek is otthont adó házat, s a további épületeket, amelyek a Frideczky-család tulajdonában voltak 1945 előtt. Ennek eredményeként kezdhette meg működését 1999.09.9-én a PC is. Az előadáson szép számban a kollégisták is részt vettek.

Közgyűlést tartottunk

A Pozsonyi Casino 2024-es évi közgyűlésére február 22-én került sor. Aránylag szép számban jelentek meg a tagok (35), s meghozták fontos döntéseiket az elkövetkező egy évre, megválasztották a régi-új választmányt és az ellenőrző bizottságot, megbeszélték a tagok felvetéseit. Kívánunk nekik jó munkát!