Házirend

A Pozsonyi Casino házirendje

 1. Nyitvatartás: kedden és csütörtökön 16.00 – 19.00 között.
 2.  A Pozsonyi Casinóba a tagok és vendégeik, ill. a meghívott (hivatalos) vendégek léphetnek be.
 3.  A Pozsonyi Casinóba tagsági igazolvánnyal lehet belépni, amelyet a háznagy kérésére föl kell mutatni.
 4.  Minden tag két vendéget hozhat magával.
 5.  A háznagy igazoltatja belépőket, felel a rendért, tisztaságért, irányítja a műsor zökkenőmentes lebonyolítását, figyelembe veszi a tagok óhajait és rendelkezésükre áll.
 6.  A tagok és a vendégek kötelesek a háznagy utasításait megtartani, kifogásaikat, panaszaikat, javaslataikat élőszóban közölhetik, vagy a háznagytól kikérhető könyvben írásban rögzítik.
 7.  A jelenlévők nem zavarhatják a ház többi bérlőinek nyugalmát.
 8.  A Pozsonyi Casino havi műsorterve (a programváltozások jogának fenntartásával) mindenki számára látható helyen van kifüggesztve.
 9.  A tervezett műsor ideje alatt a kötetlen szórakozás, fogyasztás nem kívánatos.
 10.  A Pozsonyi Casinóban a jelenlévők rendelkezésére áll a könyvtár, sajtó és társasjátékok (hazárdjátékok tiltva). A kölcsönzött tárgyakat a helyiségből elvinni tilos.
 11.  Fogyasztás csupán a napi kínálatból lehetséges. A számlát a helyszínen kell rendezni, hitel nincs.
 12.  Háziállatokat tilos behozni.
 13.  Dohányozni csak a kijelölt területen szabad.
 14.  A Pozsonyi Casino házirendjének módosítási jogát a Választmány fenntartja.
 15.  A Pozsonyi Casino házirendjét a választmány hagyta jóvá és 2000. január 1-jén lép hatályba.