A PC jelene

2020.09.22-én indult tkp. újra a Pozsonyi Casino őszi tevékenysége. Vendégünk volt Aich Péter, a PC alapítótagja, aki rendkívül érdekes előadásában mutatta be a Casino történetét. Vonzó módszerként a visszatekintésre a Casino mindenkori alapszabályát használta fel, bemutatva a változásokat az első, 1837-es Alapszabálytól egészen napjainkig.

Tiszteletbeli tagok

Dr. Rajter Lajos tanár úr(1906–2000) Dr. Turczel Lajos tanár úr(1917–2007) Dr. Bertha Géza(1916-2004) Feigler László mérnök Petőcz Csilla (1943–2013)  Mayer Judit(1923–2015)