2015 márciusi programok

2015. március 5., csütörtök 17.00
Könözsi István, a Pozsonyi Casino fotósa a születésnapja alkalmából megrendezett kiállításon mutatja be alkotásait. A hosszú életúton készült fényképek egyúttal a 20. század második felének érdekes kordokumentumai is.
Műsorfelelős: Nagy Ildikó
Háznagy: Krajči Klára

2015. március 10., kedd 18.00 
A magyar írásbeliség minden termékét sok évtizede gyűjti és őrzi az Országos Széchényi Könyvtár. Hogy milyen sokoldalú munka folyik az intézményben, azzal Vízkeletyné Ecsedy Judit, a Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályának munkatársa és Vízkelety András, az MTA tagja ismertet meg bennünket.
Műsorfelelős: Frideczky János
Háznagy: Szőcs Ferenc

2015. március 12., csütörtök 17.00 
„Daloljunk együtt” Matus Jánossal. A nagy orosz zeneszerzők közül pedig Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (1839–1881) romantikus zeneszerzőről és műveiről, többek között a Boris Godunov c. operáról vagy az Egy kiállítás képei c. zeneműről hallunk ismertetést. 
Műsorfelelős: Altdorffer Berta, Janda Magda 
Háznagy: Institoris Sándor

2015. március 15., vasárnap 14.30
A Csemadok Országos Tanácsa, Pozsonyi Városi Választmánya, Magyarország szlovákiai Nagykövetsége és a Pozsonyi Magyar Intézet közös szervezésében ünnepeljük az idei március 15-ét.
A pozsonyi Medikus-kertben lévő Petőfi-szobor megkoszorúzása 14.30-kor kezdődik. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. A Casino nevében is elhelyezzük az emlékezés koszorúját.

2015. március 17., kedd 18.00
Dél-Amerika visszavár – ezt érezve utazott el újra Venezuelába Szeles Pál Ildikó, aki a világ különböző részén átélt, nem mindennapi úti kalandjáról és élményéről már beszámolt nekünk. Most legutóbbi utazásáról tart vetítéses előadást.
Műsorfelelős: Nagy Ildikó
Háznagy: Agalarev Ágota

2015. március 19., csütörtök 17.00
„Meleghozó József” – tavaszváró hiedelmek, köszöntők, szokások, amelyek a magyar nyelvterületen sok helyütt ismertek voltak. Szanyi Mária néprajzkutató ezeket veszi számba előadásában.
Műsorfelelős: Gémesi Irén
Háznagy: Fülöp Magda

2015. március 24., kedd 18.00
A Pozsony nagy szülöttei sorozatunkban ezúttal Rómer Flórist mutatjuk be. A 200 éve született régész, egyetemi tanár, nagyváradi nagyprépost, az MTA tagja életét és sokrétű munkásságát Lacza Tihamér tekinti át.
Műsorfelelős: Nagy Ildikó
Háznagy: Agalarev Ágota

2015. március 26., csütörtök 17.00
Versdélután: beléptünk a várva-várt tavaszba, köszöntsük hát a napfényt, a meleget. Ám előttünk a nagyhét, amely elmélkedésre, elmélyülésre szólít. E kettős gondolatkörhöz várjuk a verskedvelőket és a verseket.
Műsorfelelős: Sima Éva
Háznagy: Gémesi Irén

2015. március 31., kedd 18.00
Az éltető víz szerepe a Földön: megbecsüljük ezt a kincset, avagy meggondolatlanul pazaroljuk? E kérdésről tart előadást a víz világnapja alkalmából Miklós László professzor, egyetemi tanár, egykori környezetvédelmi miniszter.
Műsorfelelős: Institoris Sándor
Háznagy: Krajči Klára

2015. április 2-án csütörtökön és 7-én kedden a Casino zárva tart !

Felhívás:

Az 1945-ös pozsonyligetfalui etnikai tisztogatás áldozatainak síremléket kíván felállítani az Emlékmű-előkészítő Bizottság. A tervezeteket nyilvános véleményezésre bocsátják. A győztes változat elkészítésének költségeit a közadakozásból befolyt pénzből állnák.
További részletekről lehet érdeklődni a Casino Választmányánál, Dunajszky Gézánál vagy a Csemadokban (Nám. 1. mája 10 – 12, Pozsony).

KÖZLEMÉNYEK:

A keddi előadások mindig 18.00 órakor, a csütörtöki műsor pedig 17.00 órakor kezdődik.

Készül az új évkönyvünk. Mivel ez nem kis költséggel jár, kérjük a tagokat, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák pénzadományaikkal a könyv megszületését. A PC pénztárosának, Mach Józsefnek vagy Urban Évának juttassák el a felajánlott összeget. Köszönjük.

Kérjük a tagokat, magyar partnerszervezeteinket és iskolákat, hogy jelezzék igényüket, ha e-mailben is szeretnék megkapni az aktuális műsorfüzetet a választmány bármelyik tagjának. Ezután küldünk egy meghívót a pozsonyi-casino@googlegroups.com -tól, amit azért hoztunk létre, hogy megkönnyebbítse a munkánkat. Következő lépésben két lehetőség közül választhatnak: igen elfogadom / nem fogadom el. Ha az igent választják, akkor rendszeresen megkapják az aktuális műsorfüzetet.

Kérjük a tagokat, hogy jelentsék be a háznagyoknál, ha megváltozott a címük vagy a telefonszámuk.
A tagsági díjat személyesen, havonta egyszer, a hó második keddjén 17.00-től 18.00-ig befizethetik a PC pénztárában, ill. bármikor átutalással (a tagsági számuk megadásával) kizárólag a Pozsonyi Casino, OTP Banka Slovensko, a.s. 12031736/5200 sz. bankszámlájára.
A PC pénztárosán kívül Urban Évánál is lehet tagsági díjat fizetni!  A tagsági díjak egy évre 12 € (nyugdíjasok, diákok) vagy 20 € (munkaviszonyban levők).

Felhívjuk a tisztelt tagok figyelmét, hogy a havi műsort csak azoknak postázzuk, akik bélyegtérítés fejében ezt külön kérték, s a háznagynál található névjegyzékre föliratkoztak, és befizették a 2014. évi költséget, amely 5 €.

Látogassák honlapunkat: http://www.pozsonyicasino.eu/ – olvashatják havi műsorainkat, az esetleges műsorváltozásokat. Úgyszintén megtalálják a PC programját a http://www.felvidek.ma – a http://www.parameter.sk – a http://www.animaportal.eu honlapon, valamint a napi és a heti sajtóban.

A Pozsonyi Casino könyvtára iránt érdeklődők Krajči Kláránál jelentkezzenek. A könyvjegyzék megtekinthető a háznagynál.  Figyelmükbe ajánljuk Könözsi István fényképfelvételeit, amelyek a háznagynál találhatók (kérjék ki az albumokat, s megrendeléseiket írják be az erre a célra szolgáló füzetbe). Az albumokból fényképeket kivenni TILOS!

A műsorváltozás jogát a PC Választmánya fenntartja!