Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim!

Évtizedek óta üdvözlöm a pozsonyi Casino tagjait a közelgő karácsonyi ünnepek és a beköszöntő új esztendő alkalmából. Ezidén nagyon nehezen született meg a megfelelő szöveg, sajnos ez nem volt egyszerű. A könyörtelen járvány mindent megváltoztatott, de legjobban az emberek gondolatait, felbontotta a megszokott értékrendet, a gondolatok sorrendjét.

Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, ha sokkal gyakrabban emlékszem vissza a gyerekkoromra, kutatom azokat az okokat, melyek nekem akkor megadták a biztonság, az otthonosság és védettség érzését. Ehhez vissza kellett fejlődnöm a leegyszerűsített gondolkodási módba, lehámozni a hordalékot és a ballasztot. Az érzelmeim bonyolódását is visszagöngyölni, lehámozni a komplikálódást. Egy szóval, visszanyerni a szűzies egyszerűséget. Így aztán sikerült elérnem azt az állapotot, melyben a kedvenc nénik és bácsik mondanivalóját magamba szívtam és biztonságban, védettségben véltem lenni.

Az eredeti levél itt olvasható (a kép kattintással nagyítható)

Önöknek is ezt kívánom. Hámozzák le magukról a sok lelki hordalékot és lássák a lényeget, nem a komplikált, zűrzavaros világot, mely állítólag körülöttünk van, ami nem igaz. Az ábra nagyon egyszerű: itt-mindenütt a Jóisten, aki a reális világ zűrzavarában mindig megmutatja a helyes utat. Ha a fent leírt módon látják megint a világot, ezt az utat meglátják. Így aztán elviselhetővé válik a világ körülöttünk, sőt újra érezzük a gyerekkori boldogságot, újra megnyílik a szeretet és megértés világa. Nem vagyok tollforgató, de remélem megértik a gondolataimat és Önök is reményteljesen tekintenek a jövőbe, és képesek szeretet adni és fogadni!

Én szerencsére az egész életemben éreztem a Jóisten szeretetét és védelmét.

Ezt kívánom Önöknek is abban a reményben, hogy megsegít minket a Jóisten és lehetővé teszi a közeli boldog találkozásunkat.

Remélem, senkit sem untattam,

Frideczky János

(aláírás)

Az eredeti gyengébb minőségű faxot átírta FL.