2023. októberi programok

Pozsonyi Casino – Klarissza (Klariská) utca 7.
A PC kedden és csütörtökön 16,00-tól 20,00-ig, üzemel
Telefon: 0905-543-650
Kérjük a PC digitális kapucsengőt használni

2023. október 3. kedd 17.00
Víz sodorta históriák címmel Zalka Lóránt és Kósa Lőrinc dokumentumfilmeket forgat
Alsó-Csallóközben. Azokat a helyszíneket mutatva be, és azokat az embereket szólaltatva
meg, ahol, és akik megélték az 1965-ös nagy dunai árvizet. Eddigi élményeiket osztják
meg az érdeklődőkkel.
Műsorfelelős: Nagy Ildikó
Háznagy: Krajči Klára

2023. október 5. csütörtök 17.00
„Daloljunk Matus Jánossal” és ismételjük el az általa tanított operett melódiákat.
Háznagy: Ozogány Márta

Figyelem!
2023. október 6-án, pénteken 14.00-kor lesz a pozsonyi Kecske-kapui temetőben
Jeszenák János és Rázga Pál sírjánál a koszorúzással egybekötött megemlékezés. Az
ünnepi beszédet Magyarország szlovákiai nagykövete, Balogh Csaba tartja. Az
eseményhez kapcsolódó program a pozsonyi Liszt Intézetben folytatódik 15.00 órától.

2023. október 9-én, hétfőn a „Nem élhetek muzsikaszó nélkül” című magyarnóta-esttel
kezdődik a XXXVII. Városi Kulturális Napok rendezvénysorozata a ružinovi Cultus
művelődési házban. A rendezvény iránt érdeklődő Casino-tagok Mészáros Máriánál
jelentkezzenek. A további műsorokról a szórólapokon tájékozódhatnak.

2023. október 10. kedd 17.00
Ezt a délutánt szabadon hagyjuk és a beszélgetéseknek szenteljük tekintettel arra, hogy a
másnapi, október 11-ei előadást a Liszt Intézettel közösen szervezzük. Sztankay Orsolya:
A nép ellensége című monodrámáját és Dr Kovács Emőke történésznek a szovjet
kényszermunkáról szóló előadását hallgathatják meg az érdeklődők 17.30 órai kezdettel a
Liszt Intézetben. Jelentkezni Flórián Lászlónál lehet.
Háznagy: Csaplár György

2023. október 12. csütörtök 17.00
Szabó Zsuzsanna az érdeklődőknek bemutatja a rendbe tett Casino-könyvtárat. Egyúttal
megbeszéljük a kölcsönzés lehetőségét is.
Háznagy: Szabó Zsuzsanna

2023. október 17. kedd 17.00
Ismét vendégünk Szeles Pál Ildikó világutazó, aki ezúttal az amerikai nemzeti parkokban
járt. Hogy ott mit látott és nekünk ebből mit mesél el, azt megtudhatjuk vetítéses
előadásából.
Műsorfelelős: Mészáros Mária
Háznagy: Matus Árpád

2023. október 19. csütörtök 17.00
Megfelelő érdeklődés esetén folytatjuk a tánctanulást és a tánckar készülését a Casino
farsangi báljára. A tánctanár Gál Éva és Matus Árpád.
Háznagy: Tóth Valéria

2023. október 24. kedd 17.00
Túl vagyunk a 2023-as parlamenti választáson, ismerjük az eredményeket is. Lampl
Zsuzsanna szociológussal a tanulságokat elemezzük: hogyan és kikre szavaztunk, hányan
éltek jogukkal és hányan maradtak otthon.
Műsorfelelős: Nagy Ildikó
Háznagy: Ozogány Márta

Figyelem!
2023. október 25-én, szerdán 17,30-kor Komlóssy József: Utolért az idő című
könyvének a bemutatója lesz a Szövetség székházában (Čajakova 8.) Jelentkezni Flórián
Lászlónál lehet. A részletek a Casino faliújságján olvashatók el.

2023. október 26. csütörtök 17.00
„Daloljunk Méry Lajossal” és tanuljuk meg néhány tájegység szép népdalait.
Háznagy: Stifter Sándor

2023. október 31-én és november 2-án az ünnepre való tekintettel (Mindenszentek és Halottak napja) a Casino zárva lesz. Találkozunk november 7-én.